Nhà cung cấp

Sofitel Plaza Hotel

Trụ sở chính: Sofitel Plaza Hanoi, 1, Thanh Niên, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Tp. Hà Nội
(84-4) 38 238 888
sofitel.com
h3553-re@sofitel.com
Vui lòng nhắc tên Event Channel khi liên hệ để nhận dịch vụ tốt hơn

Tìm kiếm