Nhà cung cấp

InterContinental Hanoi Westlake

Trụ sở chính: 1 Nghi Tàm, Quảng An, Tây Hồ, Yên Phụ Tây Hồ Hà Nội
+84-4-6270 8888
http://hanoi.intercontinental.com/vn
res.hanoi@ihg.com
Vui lòng nhắc tên Event Channel khi liên hệ để nhận dịch vụ tốt hơn

Tìm kiếm