Nhà cung cấp

Trung tâm Hội nghị Quốc Gia Việt Nam

Trụ sở chính: Cổng số 1, Đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
(+84) 8041196
http://www.ncc.gov.vn/trung-tam/Trung-tam-Hoi-nghi-Quoc-gia-Viet-Nam
sales@ncc.gov.vn
Vui lòng nhắc tên Event Channel khi liên hệ để nhận dịch vụ tốt hơn

Tìm kiếm