Mạn đàm chuyên môn

Các thể loại sự kiện thường tổ chức

Trong series Event nhập môn dành cho các bạn mới tìm hiểu về tổ chức sự kiện, Event Channel đưa đến cho độc giả thông tin về các thể loại sự kiện thường được tổ chức.

Có thể coi tổ chức sự kiện là hoạt động chính của các tổ chức thể thao và giải trí. Những người hoạt động trong lĩnh vực này được trả lương hoặc tự nguyện tham gia. Quá trình tổ chức, quản lý, dự toán chương trình này được gọi là event – sự kiện. Thuật ngữ "event" trong ngành thể thao và giải trí thường đề cập đến các tình huống mà người tham gia, cơ sở vật chất, thiết bị và các nguồn lực khác được sử dụng để tạo nên một chương trình thể thao hoặc giải trí.

Các sự kiện do các tổ chức thể thao / giải trí tiến hành bao gồm:

Sự kiện thể thao và giải trí cạnh tranh hoặc không cạnh tranh

Các khóa học

Sự kiện quảng cáo

Hội nghị

Sự kiện gây quỹ

Các loại sự kiện 

Sự kiện cạnh tranh có thể bao gồm từ Thế vận hội đến một trận bóng 7 cầu thủ của một địa phương. Phạm vi của các sự kiện do đó mà phụ thuộc vào mục đích của sự kiện, mức độ tham gia, các cơ sở và trang thiết bị cần thiết, và tầm quan trọng của sự kiện cho lợi ích của cộng đồng.

Việc tổ chức các khóa học để hỗ trợ cộng tác viên  tìm hiểu thêm về việc tham gia, huấn luyện, làm nhiệm vụ được giao là một phần cơ bản của công việc do các tổ chức giải trí thực hiện. Những sự kiện như vậy cần phải được thực hiện để đảm bảo sự tiếp tục của hoạt động thể thao hoặc hoạt động giải trí.

Sự kiện quảng cáo không chủ yếu được tổ chức vì lợi ích của người chơi hoặc người tham gia. Các tổ chức này được tổ chức để quảng bá thể thao hoặc hình thức hoạt động giải trí cho thị trường mục tiêu với mục đích cơ bản là tăng sự nhận thức người dân về thương hiệu của họ. Họ cũng có thể có một mục tiêu thứ hai để thúc đẩy nhà tài trợ cho thị trường mục tiêu.

Hội nghị có nhiều mục tiêu. Họ có thể tổ chức buổi họp mặt của những người tham gia và (hoặc) các thành viên lập kế hoạch, xem xét tiến độ, thảo luận về các vấn đề quan trọng, lưu thông thông tin mới, tuyển chọn các nhân viên của ủy ban, kiểm tra vị trí của tổ chức và truyền đạt kiến thức mới về hoạt động thể dục thể thao.

Các sự kiện gây quỹ bao gồm các chương trình ăn tối, các chương trình giải trí đặc biệt, giao lưu, đấu giá từ thiện và đêm trao giải.

Tạm kết,

Bất kể các loại sự kiện nào, kỹ năng cần thiết để quản lý một sự kiện là giống nhau và chỉ có độ lớn và sự phức tạp trong từng sự kiện là khác nhau. Những người quản lý sự kiện có thể có nhiều tên gọi nhưng trong bài viết này, để đơn giản nhất chúng ta sẽ gọi họ là Đạo diễn sự kiện.

Xem thêm: Đấu thầu cho sự kiện

Dịch từ Disclaimer.

Facebook Google Plus Twitter