Mạn đàm chuyên môn

Công việc chính của Event Director

Nếu đạo diễn phim trường có thể quay đi quay lại một cảnh đến khi ưng ý thì điều đó lại không được phép với Event Director – Đạo diễn sự kiện. Công việc của Đạo diễn sự kiện vô cùng áp lực, đòi hỏi sự tập trung cao độ với hàng loạt công việc khác nhau trong cùng một chương trình.

Giống như quản lí trong mọi doanh nghiệp, quản lý sự kiện cần có người ra quyết định cuối cùng. Trong lĩnh vực tổ chức sự kiện người quán lí đó được gọi là “Event Director” – Đạo diễn sự kiện. Họ có một vai trò quan trọng thậm chí ở cả những sự kiện có quy mô nhỏ. Bởi họ phải tổ chức, huy động nguồn nhân lực đáng kể như người tham gia, cán bộ, quản trị viên và người trợ giúp. Hơn thế, họ là đầu mối giao tiếp cả nội bộ và bên ngoài trong suốt quá trình tổ chức sự kiện. 

Quản lý nhân sự là trách nhiệm nặng nề và quan trọng đối với bất cứ Đạo diễn sự kiện nào. Họ là người có khả năng giải quyết những trường hợp khó khăn một cách hiệu quả nhất. Do đó, sự “bình tĩnh” là điều kiện tiên quyết cho công việc của Event Director.

.

Event Director luôn cần phải cân bằng mọi công việc

Vai trò của Đạo diễn sự kiên còn vượt xa công tác quản lý nhân sự. Dưới đây là bảng cung cấp tổng quan về công việc và những lưu ý cho từng công việc của họ:

Công việc Lưu ý
Tuyển dụng và triệu tập công ty trúng thầu Không phải lúc nào cũng cần có có đề xuất dự thầu.
Tuyển dụng và triệu tập ban tổ chức Lựa chọn ban tổ chức đã bao gồm điều này

Lập kế hoạch và giám sát việc tuyển dụng và đào tạo mọi nguồn nhân lực cần thiết để tiến hành tổ chức sự kiện.

Nguồn nhân lực bao gồm cả tình nguyện viên nhân viên

Phát triển kế hoạch quản lí sự kiện 

Kế hoạch quản lý sự kiện là công cụ để phối hợp và đào tạo nhân viên 

Đại diện cho sự kiện trong giao dịch với bên ngoài.

Đó là việc giao dịch với nhà tài trợ, chính phủ và giới truyền thông.

Phát triển các chính sách

Các chính sách hỗ trợ nhằm hỗ trợ quá trình quản lý sự kiện vì Giám đốc sự kiện không thể ở mọi nơi. 

Theo dõi tiến độ công việc và tổ chức công việc sự kiện Quản lí tổ chức sự kiện cần biết các khía cạnh tổ chức sự kiện mà không cần lên kế hoạch để có thể thực hiện hành động khắc phục

Hà Uyên dịch

Facebook Google Plus Twitter