Tài liệu hữu dụng

.rar

Phần mềm quản lý ngày cưới

Tài liệu về phần mềm quản lý ngày cưới. Giúp ích rất nhiều trong việc kiểm soát, quản trị công việc, phân công công việc.

Download
.xlsx

Mẫu checklist tổ chức sự kiện

Download
.pdf

Kỹ năng tổ chức event

Bài giảng kỹ năng tổ chức event - Lê Thị Mỹ Ngà

Download