Tài liệu hữu dụng

.xlsx

Mẫu checklist tổ chức sự kiện

Download
.pdf

Kỹ năng tổ chức event

Bài giảng kỹ năng tổ chức event - Lê Thị Mỹ Ngà

Download

Đăng ký nhận bản tin của Event Channel mỗi tháng qua Email.